PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
ẤN PHẨM CHƯA CÓ AI MƯỢN
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTTên ấn phẩmTên tác giảSố ấn phẩm
1an toàn giao thông lớp 1Nguyễn Lê My Hoàn81
2Tiếng việt 1/2Đặng Thị Lanh19
3Dạy môn sức khẻo ở tiểu học tập 1Đoàn Thị My19
4Âm nhạc 5Hoàng Long15
5An toàn giao thông lớp 2Đỗ Trọng Văn15
6Tiếng việt 1/1Đặng Thị Lanh15
7Bài tập Tiếng việt 1/2Đặng Thị Lanh15
8Bài tập Tiếng việt 1/1Đặng Thị Lanh14
9An toàn giao thông lớp 3Đỗ Trọng Văn14
10Thực hành kĩ thuật 5Đoàn Chi14
11Vở bài tập Tiếng việt 4 tập 2Nguyễn Minh Thuyết14
12Vở tập vẽ 5Nguyễn Quốc Toản14
13Âm nhạc 4Hoàng Long14
14Lịch sử và địa lý 4Nguyễn Anh Dũng14
15Toán 1 tập 2Trần Diên Hiển14
16Vở bài tập Toán 1 tập 1Trần Diên Hiển14
17Vở bài tập Toán 1 tập 2Trần Diên Hiển14
18Đạo đức 4Lưu Thu Thủy13
19Vở tập vẽ 1Nguyễn Quốc Toản13
20Vở bài tập Tiếng việt 2/2Nguyễn Minh Thuyết13
21An toàn giao thông lớp 4Đỗ Trọng Vân13
22Vở bài tập Toán 3/2Đỗ Đình Hoan13
23Bài tập Toán 1/2Đỗ Đình Hoan12
24Bài tập Toán 5Đỗ Đình Hoan12
25Tập viết 2Đặng Thị Lanh12
26Giáo dục thể chất 1Đặng Ngọc Quang12
27Khoa học 4Bùi Phương Nga12
28Tự nhiên xã hội 1Bùi Phương Nga12
29Tự nhiên xã hội 3Bùi Phương Nga12
30Vở bài tập Tiếng việt 3/2Nguyễn Minh Thuyết12
31Tiếng việt 4 tập 2Nguyễn Minh Thuyết12
32Vở tập vẽ 2Nguyễn Quốc Toản12
33Vở tập vẽ 3Nguyễn Quốc Toản12
34Tập bài hát 1Hoàng Long12
35Toán 1 tập 1Trần Diên Hiển12
36Mĩ thuật 5Nguyễn Quôc Toản11
37Tập viết 3/2Nguyễn Minh Thuyết11
38Vở bài tập Toán 4/2Đỗ Đình Hoan11
39Vở bài tập Toán 5/2Đỗ Đình Hoan11
40Thực hành kĩ thuật 4Đoàn Chi11
41Kĩ thuật 4Đoàn Chi11
42Từ điển chính tả học sinhDương Kỳ Đức10
43Toán 5Đỗ Đình Hoan10
44Hướng dẫn học tiếng việt lớp 3 tập 2ABộ Giáo Dục Và Đào Tạo10
45Dạy lớp 1 theo chương trình tiểu họcBộ Giáo Dục Và Đào Tạo10
46Thiết kế bài học triển năng lực học sinh tiểu họcNguyễn Hữu Hợp10
47Tiếng việt 4/2Nguyễn Minh Thuyết10
48Vở bài tập Tiếng việt 4 tập 1Nguyễn Minh Thuyết10
49Mĩ thuật 4Nguyễn Quốc Toản10
50Thực hành kĩ năng sống lớp 4Phan Quốc Việt10
51Tập bài hát 2Hoàng Long10
52Tập bài hát 3Hoàng Long10
53Vở bài tập Lịch sử 4Nguyễn Anh Dũng10
54Đồng tiền vạn lịchNgọc Khuê10
55Lịch sử Hải DươngSở Giáo Dục Và Đào Tạo Hải Dương10
56Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1Trịnh Hoài Thu10
57Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2Trịnh Hoài Thu10
58Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3Trịnh Hoài Thu10
59Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4Trịnh Hoài Thu10
60Tài liệu giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5Trịnh Hoài Thu10
61Thực hành kĩ năng sống lớp 2Phan Quốc Việt9
62Thực hành kĩ năng sống lớp 3Phan Quốc Việt9
63Vở bài tập địa lý 4Nguyễn Anh Dũng9
64Đạo đức 5Lưu Thu Thủy9
65Vở bài tập Đạo đức 4Lưu Thu Thủy9
66Vở bài tập Đạo đức 5Lưu Thu Thủy9
67Thực hành kĩ năng sống lớp 5Phan Quốc Việt9
68Mĩ thuật 4Nguyễn Quốc Toản9
69Tài liệu bồi dưỡng giáo viên lớp 5/2Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo9
70Tự nhiên xã hội 2Bùi Phương Nga9
71Dạy tự nhiên xã hôi ở tiểu học lớp 4+5Bùi Phương Nga9
72Bài tập Toán 4Đỗ Đình Hoan9
73Vở bài tập Toán 5/1Đỗ Đình Hoan9
74Vở bài tập Toán 2/1Đỗ Đình Hoan9
75Tập viết 1Đặng Thị Lanh9
76Tiếng việt 5/2Hoàng Hòa Bình9
77Vở bài tập Tiếng việt 5/1Hoàng Hòa Bình9
78Vở bài tập Tiếng việt 5/2Hoàng Hòa Bình9
79Âm nhạc 1Hoàng Long9
80An toàn giao thông lớp 5Đỗ Trọng Văn9
81Bài tập Toán 1/1Đỗ Đình Hoan8
82Vở bài tập Tự nhiên xã hội 2Bùi Phương Nga8
83Khoa học 5Bùi Phương Nga8
84Vở bài tập khoa học 5Bùi Phương Nga8
85Vở tập vẽ 4Nguyễn Quốc Toản8
86Tiếng việt lớp 2 tập 2Nguyễn Minh Thuyết8
87Tiếng việt lớp 3/2Nguyễn Minh Thuyết8
88Tập viết 2/2Nguyễn Minh Thuyết8
89Tiếng việt 2/2Nguyễn Minh Thuyết8
90Tiếng việt 3 tập 2Nguyễn Minh Thuyết8
91Vở bài tập đạo đức 1 Lưu Thu Thủy8
92Lịch sử và địa lý 5Nguyễn Anh Dũng8
93Thể dục 2Trần Đồng Lâm8
94Thể dục 3Trần Đồng Lâm7
95Ôn luyện kiểm tra Toán 4 tập 2Vũ Dương Thụy7
96Ôn luyện kiểm tra Toán 5 tập 1Vũ Dương Thụy7
97Ôn luyện kiểm tra Toán 5 tập 2Vũ Dương Thụy7
98Vở bài tập lịch sử 5Nguyễn Anh Dũng7
99Đạo đức 1 Lưu Thu Thủy7
100Nghệ thuật 1Hoàng Long7
123456789