PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 SGK1-00001 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008410700
2 SGK1-00002 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008410700
3 SGK1-00003 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008410700
4 SGK1-00004 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011412500
5 SGK1-00005 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011412500
6 SGK1-00006 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011412500
7 SGK1-00007 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2018412500
8 SGK1-00008 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2018412500
9 SGK1-00009 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/2Giáo DụcHà Nội2008410700
10 SGK1-00010 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/2Giáo DụcHà Nội2008410700
12345678910...