PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Thông tin khoa học giáo dục 4 100000
2 Tạp chí giáo dục 35 875000
3 Toán tuổi thơ 40 450000
4 Sách giáo khoa lớp 2 213 901600
5 Sách giáo khoa lớp 3 267 2278100
6 Sách giáo khoa lớp 5 321 1909700
7 Sách giáo khoa lớp 4 328 2018600
8 Sách thiếu nhi 440 6983300
9 Sách giáo khoa lớp 1 518 4725100
10 Sách nghiệp vụ 1050 21192900
11 Sách tham khảo 1770 41186400
 
TỔNG
4986
82620700