PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-01263 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01262 Giáo dục thể chất 4Đinh Quang NgọcSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01261 Âm nhạc 4Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01260 Âm nhạc 4Lê Anh TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01259 Tin học 4 Hồ sỹ ĐàmSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01258 Tin học 4 Hồ sỹ ĐàmSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01257 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01256 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01255 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01254 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01253 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01252 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01251 Lịch sử và địa lý 4 Đỗ Thanh BìnhSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-01250 Hoạt động trải nghiệm 4Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-01249 Hoạt động trải nghiệm 4Nguyễn Dục QuangSách nghiệp vụ Trong kho
12345678910...