PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 SGK1-00001 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008107004
2 SGK1-00002 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008107004
3 SGK1-00003 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2008107004
4 SGK1-00004 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011125004
5 SGK1-00005 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011125004
6 SGK1-00006 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2011125004
7 SGK1-00007 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2018125004
8 SGK1-00008 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/1Giáo DụcHà Nội2018125004
9 SGK1-00009 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/2Giáo DụcHà Nội2008107004
10 SGK1-00010 Đặng Thị LanhTiếng việt 1/2Giáo DụcHà Nội2008107004
12345678910...