PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM HƯNG
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC